COPD, vergoeding voor fysiotherapie 2019

Je bent hier:
Geschatte leestijd: 2 minuten

COPD, vergoeding voor fysiotherapie 2019

U heeft er misschien al over gehoord: er gaat het één en ander veranderen wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie bij COPD. Helaas zijn de definitieve veranderingen pas in december 2018 bekend gemaakt. Als fysiotherapeuten van Beweego zijn we hard bezig om een éénduidig beleid te vormen, zodat het voor cliënten en verwijzers eenvoudig en overzichtelijk blijft. Het is daarbij ons doel om, net als voorheen, 2 trajecten aan te bieden:

  • Een lang traject (forse COPD/ ziektelast)
  • Een kort traject  (milde COPD/ ziektelast)

Dit vergt vanuit de fysiotherapeuten flexibiliteit in het gebruik met de vergoedingen. We hopen zo snel mogelijk een eenduidig beleid naar buiten te brengen. Om helderheid in de vergoedingen te krijgen volgt een samenvatting van de veranderingen.


Vergoeding fysiotherapie : veranderingen 2019

De vergoeding voor fysiotherapie bij COPD wordt bepaald aan de hand van de GOLD-classificatie en de ernst van de symptomen:

Matige tot ernstige COPD, GOLD 2,3 of 4

Eerste 20 behandelingen vervallen
Het is positief dat de eerste 20 behandelingen niet meer uit de eigen aanvullende verzekering komen, of zelf moeten worden betaald. De drempel voor veel mensen om te starten verdwijnt daarmee.

Maximum aantal behandelingen per jaar
Het aantal behandelingen per jaar wordt gebaseerd op het aantal longaanvallen per jaar (met of zonder ziekenhuisopname) en op de mate van ziektelast (symptomen). De ziektelast wordt bepaald met vragenlijsten (CAT en MRC vragenlijst). Hiermee wordt u ingedeeld in klasse A,B,C of D. Let op: het eigen risico wordt, net al in 2018, nog steeds aangesproken in 2019.

 

  • Klasse A: 0 of 1 exacerbatie*, geen ziekenhuisopname, CAT < 10, MRC < 2.
  • Klasse B: 0 of 1 exacerbatie*, geen ziekenhuisopname, CAT 10 of hoger, MRC 2 of hoger
  • Klasse C: 2 of meer exacerbaties* EN/OF 1 of meer ziekenhuisopname, CAT < 10, MRC < 2.
  • Klasse D: 2 of meer exacerbaties* EN/OF 1 of meer ziekenhuisopname, CAT 10 of hoger, MRC 2 of hoger

Aantal keer vergoed, jaar 1:       A= 5 B= 27 C= 70 D= 70
Aantal keer vergoed, ná jaar 1:       A= 0 B= 3 C= 52 D= 52

*Klik hier voor de gebruikte definitie van exacerbatie

Milde COPD, GOLD 1

Bij GOLD 1 geldt een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Elk jaar kunt u zelf het aantal behandeling voor fysiotherapie kiezen bij de zorgverzekeraar. Als u bij CZ aanvullend verzekerd bent, heeft u (1 keer per 3 jaar) naast de aanvullende verzekering fysiotherapie recht op een beweegprogramma van 12 weken.


Verwijzing

  • Als de cliënt start met de revalidatie in 2019: Het is – om aanspraak te maken op vergoeding – belangrijk dat op de verwijzing van de arts de GOLD-classificatie en de classificatie in A,B,C,D vermeld staat.
  • Als de cliënt reeds is gestart met revalideren in 2018:  Het is – om aanspraak te maken op vergoeding – belangrijk dat op de verwijzing van de arts de GOLD-classificatie vermeld staat. Classificatie in A,B,C,D mag ook door de fysiotherapeut worden gedaan.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, neemt u contact op met ons en houd de website www.beweego.nl  in de gaten voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Pim van Ballegooie
Fysiotherapeut
Revalidatiewetenschapper

T 076 581 04 91
E Pim@monne-zorgenbeweging.nl

 

Is dit artikel op enige manier nuttig geweest?
Dislike 0
Bekeken 135